“Πρωτόγνωρες καταστάσεις το θέμα των πολιτιγραφήσεων”

Λόγο για πρωτόγνωρες καταστάσεις κάνει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ανάρτησή της στο twitter σχετικά με το θέμα των πολιτογραφήσεων.

Αναφέρει ότι σήμερα, το Υπουργείο Εσωτερικών αρνήθηκε να επιστρέψει στην Υπηρεσία τον έλεγχο, “ακόμη και στο κατά πόσο οι πολιτογραφηθέντες στις 5 υποθέσεις που εξετάζουμε κατέβαλαν τα νενομισμένα τέλη στο Τμήμα Αρχείου για την έκδοση του πιστοποιητικού πολιτογράφησης”.

“Σήμερα το @MinInteriorCY αρνήθηκε να μας επιτρέψει τον έλεγχο ακόμη και στο κατά πόσο οι πολιτογραφηθέντες στις 5 υποθέσεις που εξετάζουμε κατέβαλαν τα νενομισμένα τέλη στο Τμήμα Αρχείου για την έκδοση του πιστοποιητικού πολιτογράφησης. Πρωτόγνωρες καταστάσεις. Συνεχίζουμε!” αναφέρει.

Related Articles

Back to top button
Close