Παράταση στην υποβολή προσφορών για τα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας

Παράταση για την υποβολή προσφορών για αγορά υποστηρικτικών υπηρεσιών για τις ανάγκες συντονισμού των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.

Όπως αναφέρεται, σε συνέχεια δελτίου Τύπου που εκδόθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την πρόσκληση προς όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο σύμβασης δημοσίου αναφορικά με τον διαγωνισμό με θέμα: «Αγορά υποστηρικτικών υπηρεσιών από φοιτητές για τις ανάγκες συντονισμού Ιατρείων Δημόσιας Υγείας», η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας ενημερώνει ότι δόθηκε παράταση στην υποβολή των προσφορών. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020, και ώρα 10 π.μ..

Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια κάθε σύμβασης είναι ενός (1) μήνα με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης ή όπως ήθελε καθορίσει η αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy), είτε από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurement.gov.cy) και να υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο Αριθμός 1, που βρίσκεται στην κεντρική είσοδο του Υπουργείου Υγείας, στη διεύθυνση Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17, 1448 & 1449 Λευκωσία.

Related Articles

Back to top button
Close